Tige Tikker OÜ
Rüütli 4, Tallinn
Tel 6 33 77 44
Mob 50 38 657
info@tigetikker.ee

Muud koolitused

Mälestisele sukeldumise koolitus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda veealusele mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie veealusest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, veealusest mälestistest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadusandlusest ning sellest, kuidas sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata.

Koolitusel osaleja peab omama piisavat sukeldumiskogemust, soovitavalt vähemalt 20 sukeldumistundi, mis sisaldab vähemalt 10 sukeldumiskorda sügavusel 15 - 24 meetrit ning 5 sukeldumiskorda sügavamal kui 25 meetrit.

Maht:

17 akadeemilist tundi

Toimumise aeg:

20.-27. mai 2020

Koolituse maksumus: 150 €

Registreerumine:

Registreerumine aadressile info@tigetikker.ee (nimi, isikukood tunnistuse jaoks ning koolituse nimi, millele registreerutakse) kinnitatakse lõplikult peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele Swedpangas 221028459072 hiljemalt kaks päeva enne koolituse algust. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Koolituse kava

KuupäevKellaaegLoengMaht
akad/h
20.05.202017.00-17.15Kogunemine, osalejate registreerimine.
17.15-18.45Muinsuskaitseameti struktuur, ülesanded, arheoloogiapärand – kuidas ja kes seda kaitseb. Ulla Kadakas.2
19.00-20.30Veealused mälestised ja nende väärtus. Maili Roio.2
21.05.202017.00-19.15Siseriiklikud õigusaktid. Muinsuskaitseseadusest tulenevad õigused ja kohustused, sanktsioonid. Veealuse kultuuripärandi kaitse rahvusvahelises õiguses, riikidevaheline koostöö. Aivi Lintermann2
19.30-20.15Kultuurimälestiste riikliku registri kasutamine. Maili Roio.1
26.05.202017.00-18.30Veealuste mälestiste füüsiline kaitse. Maili Roio.2
18.45-20.15Sukeldumine mälestisele. Maili Roio.2
27.05.202017.00-18.30Praktilised ülesanded. Maili Roio.2
18.45-21.00Teadmiste kontroll.3

Koolituse kestus ja ülesehitus:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mille lõpetab kirjalik teadmiste kontroll.

Koolituse toimumise koht:

Koolitus toimub Tige Tikker OÜ ruumides aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Õpiväljundid:

Koolituse eduka läbimise järel osaleja

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
Paldiski mnt. 170-24, Tallinn, tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.ee, info@tigetikker.ee
tel. 50 38 657