otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus pärnus algusega 03. juuli 2021

190

Kategooria:

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist,kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

38 akadeemilist tundi

Koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 2 nädalavahetusele.Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse hind: 190 €.

Koolituse toimumise koht:

Täpsustamisel.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Nele Kangert, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine:

Koolitusele registreerumiseks tuleb saata registreerumiskiri aadressil info@tigetikker.ee, kus palume ära märkida millisel koolitusel soovitakse osaleda (koolituse nimi, aeg, linn) ning registreeruja nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks). Peale registreerumiskirja saatmist väljastatakse arve. Registreerumine loetakse kinnitatuks peale kursusel osalemise tasu laekumist Tige Tikker OÜ arvele Swedpangas EE812200221028459072 vähemalt nädal enne koolituse algust. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Koolituse ajakava:

Kuupäev Kellaaeg Loeng Maht
akad/h
03. juuli 9.00-9.15 Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus
9.15-10.45 Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste register – Nele Kangert 2
11.00-12.30 Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguvahendi loa taotlemise kord – Nele Kangert 2
12.30-13.30 Lõuna
13.30-15.00 Arheoloogiliste leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod – Aivi Lintermann 2
15.15-16.45 Veealune pärand – Maili Roio 2
04. juuli 9.00-10.30 Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis – Ain Mäesalu 2
10.45-12.15 Matmispaigad – Ain Mäesalu 2
12.15-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Militaarvarustus ja sõjahauad – Arnold Unt 2
15.00-16.30 Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid – Raido Taalmann 2
16.45-17.30 Relvaseadus ja leidrelvad – Steve Kümnik 2
10. juuli 9.00-9.45 Kultuuripärand, arheoloogiamälestised, nende olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik – Ulla Kadakas 1
9.45-10.30 Arheoloogilised leiud, kultuurkiht, mälestised – Ulla Kadakas 1
10.45-11.30 Rõivalisandid ning ehted – Katrin Koch-Maasing 1
11.45-13.15 Mündid – Ivar Leimus 2
13.15-14.15 Lõuna
14.15-15.00 Leidude käsitsemine – Tarvi Toome 2
15.15-18.15 Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes – Tarvi Toome 4
11. juuli 10.00-16.00 Tegevus leidmisel. Praktiline õpe 8
16.00-18.15 Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine 3

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitustläbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 50 38 657

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus pärnus algusega 03. juuli 2021”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga