Koolitused. detektorism.

juba aastast 2007

Tige Tikker on aastate jooksul pakkunud erinevaid koolitusi erinevatele sihtgruppidele, kuid ühel või teisel moel on nad pea alati olnud seotud ajalooga. Nii praeguseni…

Hetkel on meil kavas ja käsil kolme sorti koolitused: 

  • koolitused otsinguluba soovivatele/taotlema hakkavatele  ajaloohuvilistele (nii eesti kui vene keeles)
  • koolitused mälestisele sukeldumise loa taotlejatele ja
  • koolitused ajaloolisi riideid valmistada soovijatele.

Otsinguloa taotlejatele suunatud koolitusi oleme korraldanud alates sellest ajast kui Muinsuskaitseseadus detektorismiga seonduvat reguleerima hakkas, ehk siis aastast 2012. Koolitusi on toimunud nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka Kuressaares, Paides ja Rakveres. 

Aastast 2013 korraldame ka koolitusi mälestisele sukeldumise loa taotlejatele. 

Mõlema teema peale kokku oleme välja andnud üle 500 tunnistuse.

Mõlema koolituse ülesehituse ja ajakava ning koolituste kalendri leiad siit.

 

Ajalooliste, eelkõige keskaegsete rõivaste alaseid koolitusi, loenguid ja töötubasid oleme korraldanud ja läbi viinud veelgi kauem, juba aastast 2007. Suuremaid ja võiksemaid on kokku üle paarikümne. Rohke infot siit.

 

Soovi ja huvi korral oleme korraldanud ja korraldame koolitusi muudelgi (eelkõige ajalooga) seonduvatel teemadel nii lisakoolitustena (nt detektoristidele), loengutena (kooliõpilastele, firmadele, huvigruppidele) kui ka  praktiliste töötubadena. 

 

koolitame

  • detektoriste
  • mälestisele sukeldujaid
  • ajaloohuvilisi

õpetame

Hindama ja tundma ajaloo erinevaid aspekte parimate võimalike õppejõudude ja professionaalide käe ja juhtimise all. 

aitame

Kuigi meie koolitused annavad võimaluse taotleda nt otsinguluba või mälestisele sukeldumise luba, on meie eesmärgiks pakkuda abi oma hobide ja kirgdega tegelemsieks maksimaalselt asjatundlikul, jätkusuutlikul ja meie ühist ajaloopärandit väärtustaval, säilitaval ja ajalookirjutusele kaasaaitaval moel.