koolitus mälestisele sukeldumise loa taotlejatele Tallinnas 18-19. juuni 2022 – jääb ära

koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda veealusele mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba taotlema hakkavatele isikutele  ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie veealusest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, veealusest mälestistest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadusandlusest ning sellest, kuidas sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata.

Koolitusel osaleja peab omama piisavat sukeldumiskogemust, soovitavalt vähemalt 20 sukeldumistundi, mis sisaldab vähemalt 10 sukeldumiskorda sügavusel 15 – 24 meetrit ning 5 sukeldumiskorda sügavamal kui 25 meetrit.

maht:

17 akadeemilist tundi

koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 2 õppepäeva.

Koolituse hind: 160 €.

koolituse toimumise koht:

Tallinna koolitused toimuvad Tigeda Tikri omas õppeklassis aadressil Rüütli 4, Tallinn.

õppejõud:

Muinsuskaitseameti töötajad ja oma valdkonna spetsialistid.

registreerumine:

Koolitusele registreeruda ja koolituse eest tasuda saab SIIN


Registreerumisel tuleb ära märkida koolitusel osaleja nimi, isikukood (tunnistuse jaoks) ja toimiv meiliaadress. Tasuda saab kõigi enamlevinud pankade linkide või maksekaardiga. Koolitusele registreeritakse printsiibil “kes ees, see koolitusel”. Koolitusele registreerumine lõpeb üldjuhul 7 päeva enne koolituse algust. Registreerides koolitusele mitut inimest valige “kogus” vastavalt registreerujate arvule ning lisage ülejäänud registreerujate kõik vajalikud andmed lahtrisse “Märkused”. Kui teil on küsimusi või kui te soovite arvet firmale, võtke palun meiega ühendust aadressil info@tigetikker.ee või telefonitsi.

Juhul, kui grupp on täis ja rohkem tõepoolest ei mahu, teavitatakse sellest registreerujat ja tagastatakse osalustasu. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.toimumise aeg:

18. juuniakadeemiliste tundide arv
9.00-9.15Kogunemine, osalejate registreerimine. 
9.15- 10.45Muinsuskaitseameti struktuur, ülesanded, arheoloogiapärand – kuidas ja kes seda kaitseb. Ulla Kadakas2
11.00-12.30Veealused mälestised ja nende väärtus. Maili Roio2
12.30-13.30Lõuna
13.30-15.00Kultuurimälestiste riikliku registri kasutamine. 2
15.15-16.45Veealuste mälestiste füüsiline kaitse. Maili Roio2
  
19. juuni 
9.00-10.30Siseriiklikud õigusaktid. Veealuse kultuuripärandi kaitse  rahvusvahelises õiguses, riikidevaheline koostöö. Muinsuskaitseseadusest tulenevad õigused ja kohustused, sanktsioonid – Aivi Lintmermann2
10.45-12.15Sukeldumine mälestisele. Maili Roio2
12.15-13.15Lõuna  
13.15-14.45Praktilised ülesanded2
15.00-17.15Teadmiste kontroll3
Kokku:17

Õpiväljundid:

Koolituse eduka läbimise järel osaleja

  • tunneb veealuse kultuuripärandi kaitset käsitlevat seadusandlust
  • tunneb muinsuskaitseameti struktuuri ja ülesandeid
  • teab arheoloogiapärandi ja veealuse kultuuripärandi ainest
  • teab veealuste mälestiste väärtust
  • oskab kasutada kultuurimälestiste riiklikku registrit
  • teab veealuste mälestiste säilimist ohustavaid tegureid

Hindamismeetod:

Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on loengutes osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba.

Koolituse korraldaja:

Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

www.tigetikker.ee, info@tigetikker.ee
tel. 50 38 657