Tige Tikker OÜ
Rüütli 4, Tallinn
Tel 6 33 77 44
Mob 50 38 657
info@tigetikker.ee

Koolitus otsinguloa taotlejatele Tallinnas 23.-31.05.2020

Kooskõlas Muinsuskaitseseadusega toimub 23. - 31. mail 2020 koolitus otsinguluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele. Koolitus annab baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Loe edasi

Учебный курс для лиц, ходатайствующих о получении разрешения на поиск, в Таллинне – НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 06.-14.06.2020

В соответствии с Законом об охране памятников старины, с 06.по 14. июнь 2020 года будет проводиться учебный курс для лиц, начинающих ходатайствовать о получении разрешения на поиск, а также для иных заинтересованных лиц. Учебный курс даст базовые знания о нашем археологическом наследии, о системе охраны памятников старины, о Государственном регистре памятников культуры, о предметах, имеющих культурную ценность, об их значении и о связанных с ними законодательстве и отчетности, а также о том, как своими действиями или бездействием не наносить ущерба находке или месту находки.

Читать дальше

Mälestisele sukeldumise koolitus Tallinnas 20.-27.05 2020

Kohe-kohe on algamas veealusele mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba taotlema hakkavatele isikutele ja muudele asjahuvilistele suunatud koolitus. Koolitus annab baasteadmised meie veealusest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, veealusest mälestistest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadusandlusest ning sellest, kuidas sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata.

Loe edasi