Tige Tikker OÜ
Rüütli 4, Tallinn
Tel 6 33 77 44
Mob 50 38 657
info@tigetikker.ee

Koolitus otsinguloa taotlejatele Tallinnas

Seoses koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorraga lükkub 4.-12. aprilliks välja kuulutatud koolitus edasi. Koolitus otsinguluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele toimub vastavalt kujunevale olukorrale kõige varem mai teises pooles. Hoiame teid jooksvalt kursis. Koolitus annab baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Väljakuulutatud tunniplaan ja registreerumisinfo

Учебный курс для лиц, ходатайствующих о получении разрешения на поиск, в Таллинне – НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В соответствии с Законом об охране памятников старины, с 25.апреля по 03.мая 2020 года будет проводиться учебный курс для лиц, начинающих ходатайствовать о получении разрешения на поиск, а также для иных заинтересованных лиц. Учебный курс даст базовые знания о нашем археологическом наследии, о системе охраны памятников старины, о Государственном регистре памятников культуры, о предметах, имеющих культурную ценность, об их значении и о связанных с ними законодательстве и отчетности, а также о том, как своими действиями или бездействием не наносить ущерба находке или месту находки.

Из-за распространения коронавируса курс может быть отложен, но мы будем держать вас в курсе.

Читать дальше

Mälestisele sukeldumise koolitus Tallinnas

Kooskõlas Muinsuskaitseseadusega toimub 16.- 17. mai 2020 koolitus veealusele mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele. Koolitus annab baasteadmised meie veealusest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, veealusest mälestistest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadusandlusest ning sellest, kuidas sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata. Lähem info peatselt