Tige Tikker OÜ
Rüütli 4, Tallinn
Tel 6 33 77 44
Mob 50 38 657
info@tigetikker.ee

Koolitus otsinguloa taotlejatele Tallinnas - VENE KEELES

Kooskõlas Muinsuskaitseseadusega toimub 23. november - 7. detsember 2019 koolitus kultuuriväärtusega asja otsimise luba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele. Koolitus annab baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, kultuuriväärtusega esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Учебный курс для лиц, ходатайствующих о получении разрешения на поиск, в Таллинне – НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В соответствии с Законом об охране памятников старины, с 23 ноября по 7 декабря 2019 года будет проводиться учебный курс для лиц, начинающих ходатайствовать о получении разрешения на поиск, а также для иных заинтересованных лиц. Учебный курс даст базовые знания о нашем археологическом наследии, о системе охраны памятников старины, о Государственном регистре памятников культуры, о предметах, имеющих культурную ценность, об их значении и о связанных с ними законодательстве и отчетности, а также о том, как своими действиями или бездействием не наносить ущерба находке или месту находки.

Loe edasi