üldine KOOLITUSKAVA: MÄLESTISELE SUKELDUMISE LOA TAOTLEJATELE

Koolituse eesmärk:
Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda veealusele mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba taotlema hakkavatele isikutele  ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie veealusest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuurimälestiste riiklikust registrist, veealusest mälestistest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadusandlusest ning sellest, kuidas sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata.

Koolitusel osaleja peab omama piisavat sukeldumiskogemust, soovitavalt vähemalt 20 sukeldumistundi, mis sisaldab vähemalt 10 sukeldumiskorda sügavusel 15 – 24 meetrit ning 5 sukeldumiskorda sügavamal kui 25 meetrit.

Maht:
17 akadeemilist tundi. Olenevalt kokkulepetest kestab koolitus 2 pikka või 4 lühikest õppepäeva

Toimumise aeg:

Mälestisele sukeldumise koolitus 
päev 1akadeemiliste tundide arv
Kogunemine, osalejate registreerimine. 
Muinsuskaitseameti struktuur, ülesanded, arheoloogiapärand – kuidas ja kes seda kaitseb. Ulla Kadakas2
Veealused mälestised ja nende väärtus. Maili Roio2
  
päev 2 
Kultuurimälestiste riikliku registri kasutamine. Hanna Selvet2
Veealuste mälestiste füüsiline kaitse. Maili Roio2
  
päev 3 
Siseriiklikud õigusaktid. Veealuse kultuuripärandi kaitse  rahvusvahelises õiguses, riikidevaheline koostöö. Muinsuskaitseseadusest tulenevad õigused ja kohustused, sanktsioonid – Aivi Lintermann2
Sukeldumine mälestisele. Maili Roio2
  
päev 4 
Praktilised ülesanded2
Teadmiste kontroll3
Kokku:17

Koolituse kestus ja ülesehitus:
Koolitus on jagatud kahele või neljale õppepäevale, mille lõpetab kirjalik teadmiste kontroll.

Koolituse toimumise koht:
Koolitus toimub Tige Tikker OÜ ruumides aadressiga Rüütli 4, Tallinn.

Õpiväljundid:

Koolituse eduka läbimise järel osaleja

  • tunneb veealuse kultuuripärandi kaitset käsitlevat seadusandlust
  • tunneb muinsuskaitseameti struktuuri ja ülesandeid
  • teab arheoloogiapärandi ja veealuse kultuuripärandi ainest
  • teab veealuste mälestiste väärtust
  • oskab kasutada kultuurimälestiste riiklikku registrit
  • teab veealuste mälestiste säilimist ohustavaid tegureid

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on loengutes osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt mälestisele sukeldumise luba ja veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamiseks tegevusluba .

Koolituse maksumus: 150 €

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

www.tigetikker.ee, info@tigetikker.ee
tel. 50 38 657