otsinguloa taotlejatele suunatud koolitus Tallinnas algusega 6. november 2021 – koolitus toimus

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kooskõlas Muinsuskaitseseadusega anda otsinugluba taotlema hakkavatele isikutele ning muudele asjahuvilistele baasteadmised meie arheoloogilisest kultuuripärandist, muinsuskaitsesüsteemist,kultuurimälestiste riiklikust registrist, arheoloogilistest esemetest, nende tähtsusest ja nendega seonduvast seadus- ja aruandlusest ning sellest, kuidas oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustada leidu või leiukohta.

Maht:

38 akadeemilist tundi

Koolituse kestus, ülesehitus, hind:

Koolitus kestab kokku 4 õppepäeva, mis on jagatud 2 nädalavahetusele.Koolituse moodustab 3 teoreetiliste loengute päeva ja 1 praktika- ning õpitulemuste hindamise päev.

Koolituse hind: 160 €.

Koolituse toimumise koht:

Tallinna koolitused toimuvad Tigeda Tikri omas õppeklassis aadressil Rüütli 4, Tallinn.

Õppejõud:

Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Päästeameti demineerimiskeskuse jt. õppejõud ja spetsialistid. Koolitajate hulka kuuluvad Ulla Kadakas, Nele Kangert, Aivi Lintermann, Ain Mäesalu, Ivar Leimus, Maili Roio, Arnold Unt, Raido Taalmann jt.

Registreerumine:

Koolitusele saab registreeruda ja koolituse eest maksta SIIN

Registreerumisel tuleb ära märkida koolitusel osaleja nimi, isikukood (tunnistuse jaoks) ja toimiv e-posti aadress (sinna saadetakse lisainfot). Koolituse eest saab tasuda kõigi enamlevinud pankade pangalinkide või kaardiga. Koolitusele registreeritakse printsiibil “kes ees, see koolitusel” v.a. erijuhud (vt peatükk “Koroonapiirangud”). Koolitusele registreerumine lõpeb üldjuhul nädal enne koolituse algust. Mitme inimese üheaegsel registreerimisel valige sobiv “kogus” ning lisage kaasregistreerujate andmed lahtrisse “Märkused”. Kui teil on täiendavaid küsimusi või soovite arvet firmale, siis võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressile info@tigetikker.ee või telefonitsi.

Juhul, kui grupp saab täis ja kohti tõesti rohkem pole, antakse nimekirja mittemahtunutele sellest kirja teel teada ning kantakse neile raha tagasi. Juhul, kui grupi täituvus jääb alla mõistliku miinimumi, jätab Tige Tikker OÜ endale õiguse koolitus ära jätta või edasi lükata. Selleks ajaks tasutud osalustasud tagastatakse ning registreerunuid teavitatakse uuest koolitusajast esmajärjekorras.

Koroonapiirangud:

Kursusel võib osaleda ainult koroonapassi või läbipõdemist tõendava tunnistuse omanikuna. Kursusel tohib osaleda ainult täiesti tervena, mitte lähikontaktsena ja karantiinikohustust omamata!

Kui te haigestute enne koolitust siis kanname teile teie poolt makstud koolituse tasu tagasi ning tagame teile koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Kui te haigestute koolituse ajal, siis jääge koju ja teavitage meid koheselt. Teil jääb küll kursus pooleli, kuid me tagame teile tasuta koha teie poolt valitud järgmisel meie poolt korraldatud koolitusel. Juhul, kui te tulete koolitusele tõbisena/nakkavana/kontaktsena või karantiinikohustuse ajal, jätame me endale õiguse eemaldada teid koolituselt koheselt ilma omapoolse kohustuseta lubada teil koolitust hiljem mõnel meie poolt korraldatud koolitusel jätkata.

Koolitus toimub siseruumides kus maskikandmine on kohustuslik kogu koolituse ajal. Samuti ka kätepesu/desinfitseerimine. Desovahendid on kohapeal olemas. Maskid võite ise kaasa võtta või kasutada meie poolt kohapeal pakutavaid. Kasutatud maskid nagu muu prügigi palume panna korralikult prügikasti, mitte jätta neid lihtsalt vedelema!

Koolituse ajakava:

KuupäevKellaaegLoengMaht
akad/h
6.119.00-9.15Sissejuhatus, tutvustus, registreerumine. Päevakord ja kursuse ülesehitus
9.15-10.00Kultuuripärand, arheoloogiamälestised, nende olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik 1
10.15-11.00Arheoloogilised leiud, kultuurkiht, mälestised 1
11.15-12.45Kultuuriväärtusega leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod2
12.45-13.45Lõuna
13.45-15.15Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguloa taotlemise kord 2
15.30-17.00Arheoloogilised leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste register 2
7.119.00-10.30Eesti varasem ajalugu laiemas arheoloogilises kontekstis 2
10.45-12.15Matmispaigad 2
12.15-13.15Lõuna
13.15-14.45Lõhkekehad ja -ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid 2
15.00-16.30Militaarvarustus ja sõjahauad2
16.45-17.30Osteoloogia2
13.119.00-10.30Veealune pärand 2
10.45-11.30Rõivalisandid ning ehted 1
11.45-13.15Mündid2
13.15-14.15Lõuna
14.15-15.00Leidude käsitsemine1
15.15-18.15Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes4
14.1110.00-16.00Tegevus leidmisel. Praktiline õpe8
16.00-18.15Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine3

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised arheoloogilise leiu liikidest, leiukohtade ja leidmisega seotud toimingutest ning tutvunud eelmainitutega seonduvate seadustega.Samuti on ta saanud teadmisi leidrelvade ning lõhkekehade ja -ainetega ümberkäimisega seotud praktiliste ja seaduslike aspektide kohta ja tutvunud muinsuskaitsesüsteemi ja -seaduse,kultuurimälestiste riikliku registri ja Muinsuskaitseameti ning Muinsuskaitseseadusest tulenevate seaduslike ja praktiliste toimetustega. Lisaks teoreetilistele loengutele on osaleja tuttav ka leiumaterjali ning leidmisega seotud aruandlusega.

Hindamismeetod: Kirjalik arvestus.
Koolitus lõpeb mitmeosalise kirjaliku teadmiste kontrolli ehk arvestusega. Arvestusele pääsemiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguluba. Arvestuse tulemusi hindab vähemalt kaheliikmeline komisjon, mis koosneb koolitust läbiviivatest õppejõududest.

Koolituse korraldaja: Tige Tikker OÜ, reg. nr. 11153113
tegevusaadressiga Rüütli 4, Tallinn

tigetikker.eeinfo@tigetikker.ee
tel. 50 38 657